Accesare Fonduri

Una dintre principalele specializări PrimaInvest este cea pentru atragerea de finanţări, elaborarea de proiecte dar şi oferirea asistenţei pentru obţinerea de granturi, credite, precum şi alte forme de finanţare provenite de la organisme internaţionale sau fonduri de investiţii.

De ce – finanţare?

Scopul general al programelor de finanţare vizează dezvoltarea activităţilor relevante pentru anumite segmente ale societăţii sau dezvoltarea de ansamblu a organismului economic şi social – din acele domenii pentru care, din motive conjuncturale, nu există suficiente resurse accesibile – în mod curent.

Ce tipuri de servicii de Project financing oferim?

 • consultanţă privind accesarea bazelor de finanţatori şi programe de finanţare;
 • consultanţă privind accesarea programului/finanţatorului adecvat şi verificarea eligibilităţii proiectului de finanţare;
 • consultanţă privind identificarea de parteneri de proiect;
 • consultanţă privind obţinerea de credite pentru investiţii şi microcredite;
 • elaborarea de proiecte de finanţare pentru obţinerea de finanţări din fonduri structurale;
 • asistenţă specializată în obţinerea de finanţări de la fonduri de investiţii, instituţii de microfinanţare şi fundaţii;
 • pregătirea documentaţiilor specifice diferitelor programe de finanţare (cererea de finanţare, bugetul, planul de afaceri, alte documente relevante).

Categorii de finanţatori

Una din cele mai importante decizii este alegerea finanţatorului – care se face în funcţie de specificul proiectului şi nevoile financiare ale acestuia.

Finanţatorii la care puteţi avea acces prin intermediul Primainvest acoperă o gamă largă de instituţii – guvernamentale şi non-guvernamentale. Dintre aceştia, îi menţionăm pe cei care se încadrează în cele mai importante categorii:

1. Fondurile structurale  – Uniunea Europeană
Fondurile Structurale Comunitare sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovării coeziunii economice şi sociale în contextul procesului de eliminare a disparităţilor între regiuni.

Astfel, România beneficiază de importante fonduri din partea UE ca sprijin din Fondurile Structurale şi de Coeziune, prin următoarele programe: POR (Programul Operaţional Regional), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), POS CCE (Programul Operaţional Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice), Programul Operaţional de Piscicultură, POS DRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane).

2. Agenţii guvernamentale
Accesul la programe finanţate de la bugetul de stat se poate face prin intermediul unor ministere sau agenţii guvernamentale, precum:

 • Administraţia fondului pentru mediu (AFM);
 • Agenţia naţională pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (ANIMMC).

3. Băncile comerciale

Programe de creditare pot oferi credite pentru start-up, credite pentru investiţii şi dezvoltare, linii de credit specializate, dar şi alte alte produse de finanţare: factoring, leasing. Se pot oferi şi credite mixte, formate din credit, plus componenta nerambursabilă, cum ar fi:  Phare 2000/BCR – componenta B2 „Linia de credit pentru IMM-uri”.

4. Instituţii Financiare Internaţionale

Având la dispoziţie un proiect amplu realizat, se pot accesa şi programe de finanţare internaţionale ce au ca surse BERD (European Bank for Reconstruction and Development), BEI (European Investment Bank), FMI (Fondul Monetar Internaţional) şi Banca Mondială.

5. Fonduri de investiţii cu capital de risc
În acest caz, finanţarea se face – cu mici excepţii – prin participarea fondului de investiţii la capitalul social al firmei, într-o proporţie care poate să varieze în funcţie de profilul fondului.

Ce se urmăreşte prin adoptarea unui fond de investiţii? Plasarea unei sume de bani pentru o perioadă limitată de timp (de la 3 până la 5 ani), în condiţiile unei rate de rentabilitate ridicate. La sfârşitul perioadei stabilite pentru investiţie, fondul se retrage din afacere, având la dispoziţie mai multe variante:

 • vânzare către co-acţionarii firmei (acest lucru este menţionat în mod particular în contractul iniţial de finanţare);
 • vânzare pe piaţa de capital;
 • vânzare către un alt investitor strategic.

6. Business angels
Denumim „business angels” oamenii de afaceri care nu doar investesc în afaceri cu scopul unic de a obţine un venit mai mare decât plasamentele financiare tradiţionale. Aceştia investesc, în plus, două elemente importante: idei şi experienţă – îndeosebi importante pentru dezvoltarea afacerilor aflate la început – Start-Ups sau a celor aflate în creştere – Small Growing Companies.

7. Fundaţii şi organisme non-guvernamentale
Ce trebuie să conţină un proiect de finanţare?
Structura şi formatul în care se prezintă un proiect de finanţare se stabileşte în funcţie de natura finanţatorului şi tipul de finanţare solicitată. Astfel, regăsim de la formule de proiect impuse de cadrul de finanţare, până la propuneri de proiect elaborate după modele clasice – în care se evidenţiază componentele distincte ale unui proiect: scop, obiective, activităţi, grup ţintă, resurse, rezultate.

În general, un proiect de finanţare cuprinde următoarele documente:

 • cererea de finanţare;
 • bugetul proiectului;
 • plan de afaceri şi/sau studiu de fezabilitate;
 • studiu de marketing;
 • analiza cost – beneficiu;
 • anexe.

ADVISORY

 • Contact

  PrimaInvest Capital Management
  Strada Mircea Eliade nr. 38 C
  RO-400364 Cluj-Napoca.

  Tel: +40 745 51 26 86.
  Fax: +40 364 81 48 33.
  E-mail: office@primainvest.ro