Analize şi Research

Piaţa financiară reprezintă mecanismul prin care se atrag şi se investesc fondurile disponibile din economia unei ţări către agenţi economici privaţi sau entităţi publice, pe termen mediu si lung. Aceste plasamente sunt posibile prin mijlocirea societăţilor de intermediere (în sens restrâns, brokeri) şi cu ajutorul emisiunii şi tranzacţionării valorilor mobiliare (ex.actiuni). Piaţa financiară are două componente majore: piaţa de capital (in sens restrâns: bursa) şi piaţa monetară. Funcţionarea pieţei de capital este influenţată de mai mulţi factori: politicile monetare ale unei ţări, evoluţia economiei, calitatea reglementărilor juridice, cultura financiară şi investiţională a populaţiei, regelemtările legislative specifice, factori geopolitici, etc.

Echipa noastră de research are în componenţă cu precădere colaboratori externi şi este interesată de a oferi cea mai potrivita analiză pe companii şi sectoare de activitate care să vină în sprijinirea orizontului informaţional, decizional precum şi în trasarea obiectivelor companiei noastre.

Numărul de companii, teme macroeconomice şi sectoare economice acoperite prin rapoartele de research şi analizele noastre vor depinde de importanţa identificată în urma analizei dinamicii si condiţiilor economiei şi pieţei în general.

Obiectivul nostru pe termen lung este să dezvoltăm un departament propriu de analiză şi research şi să generăm rapoarte actualizate, prin intermediul analizei fundamentale şi cantitative, precum şi analize şi rapoarte cu privire la evoluţia periodică a pieţelor financiare locale şi internaţionale şi actualizări ale strategiei noastre investiţionale.

De asemenea, ne vom implica şi în dezvoltarea unor traininguri şi evenimente specifice, pe teme de cultură financiară, investiţională şi antreprenorială.

ADVISORY

 • Contact

  PrimaInvest Capital Management
  Strada Mircea Eliade nr. 38 C
  RO-400364 Cluj-Napoca.

  Tel: +40 745 51 26 86.
  Fax: +40 364 81 48 33.
  E-mail: office@primainvest.ro