Strategia Investitionala

PRIMAINVEST CAPITAL MANAGEMENT SRL este o companie de investiţii localizată în Cluj-Napoca, Regiunea de Nord-Vest, Romania. Activitatea principală a companiei o reprezintă investirea fondurilor proprii şi managementul profesionist al activelor deţinute. Compania nu desfaşoară activităţi de intermediere financiară (precum cele aflate sub incidenţa reglemetărilor ASF), ci operează exclusiv activităţi de investiţii pe cont propriu.

Principalul obiectiv investiţional al companiei este realizarea unei administrări active cu scopul de a obţine o rentabilitate mai ridicată în comparaţie cu alte alternative de plasamente cu grad de risc similar. Compania va investi în mod activ pe un spectru larg de intrumente financiare, urmând a folosi inclusiv instrumente financiare derivate. Compania urmăreste o politica de investiţii diversificată cu un grad de risc mediu.

Alocarea activelor companiei se va realiza în funcţie de previzionarea evoluţiei pieţelor financiare şi va respecta politica de investiţii si limitele investiţionale trasate de managementul propriu.

Politica de investiţii
Strategia investitionala a companiei va urmări o plasare eficientă în instrumente financiare respectand limitele investiţionale şi politica de investiţii stabilite de propriul management. Portofoliul de instrumente financiare se va constitui în primul rând pornind de la cadrul macroeconomic previzionat şi de la caracteristicile fiecarui emitent/oportunităţi investiţionale în parte. Se va avea în vedere analiza fundamentală şi analiza tehnică. Cadrul macroeconomic previzionat va avea de asemenea o importanta majoră şi în ceea ce priveşte tranzacţiile ce vor fi desfăşurate pe pieţele valutare.

Se urmaresc atăt plasamente pe termen scurt, de natura speculativă, căt şi plasamente pe termen lung, de portofoliu şi/sau de natura strategică. Compania poate investi inclusiv în plasamente alternative (aur, argint, obiecte de artă şi alte obiecte de valoare, active imobiliare, alte tipuri de active)
Pe termen lung, compania urmăreşte inclusiv realizarea unor plasamente de tip capital de risc (pre-seed, seed capital, venture capital) în start-ups şi proiecte noi locale în domenii cu potenţial de creştere ridicat (ex. IT, tehnologie, online, servicii).

Principalele instrumentele financiare în care se va investi
Investițiile companiei vor fi efectuate în următoarele categorii de active:
a) acţiuni ale societăţilor comerciale cotate (BVB şi/sau burse externe) sau acţiuni necotate;
b) acţiuni ale firmelor necotate cu potenţial de listare pe o piaţă reglementată din România sau străinătate;
c) acţiuni emise în cadrul unor oferte publice iniţiale ale emitenţilor pe o piaţă reglementată din România sau străinătate;
d) titluri de participare emise de fonduri închise sau deschise de investiţii cu o politică de investiţii variată;
e) obligaţiuni corporative, municipale şi titluri de stat;
f) intrumente financiare derivate:
– Contracte Financiare pentru Diferență – CFD (contracts for difference – CFDs) având ca suport indici financiari, acțiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale dobânzii, cursul de schimb;
– Optiuni pe indici financiari, acțiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale dobânzii, cursul de schimb;
– Contracte futures avand ca suport indici financiari, actiuni admise la tranzactionare pe piete reglementate, rate ale dobanzii, cursul de schimb etc.

g) alte valori mobiliare şi instrumente ale pieței monetare (exemplu, fara limitare, valori mobiliare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată),
h) active alternative (exemplu, fara limitare, aur, argint, metale rare, obiecte de artă şi alte obiecte de valoare, active imobiliare, alte tipuri de active)
i) plasamente cu capital de risc în start-ups şi proiecte noi locale în domenii cu potenţial de creştere ridicat (ex. IT, tehnologie, online, servicii)

Pentru mai multe informaţii şi pentru prezentarea de oportunităţi investiţionale pentru care cautaţi investitori, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: florin.pop@primainvest.ro

ADVISORY

 • Contact

  PrimaInvest Capital Management
  Strada Mircea Eliade nr. 38 C
  RO-400364 Cluj-Napoca.

  Tel: +40 745 51 26 86.
  Fax: +40 364 81 48 33.
  E-mail: office@primainvest.ro