Studii de fezabilitate

Studii de fezabilitate

Echipa noastră de colaboratori este specializată şi în elaborarea următoarelor tipuri de studii şi analize – în funcţie de necesităţile şi obiectivele clienţilor:

 • analiza cost-beneficiu pentru proiecte de investiţii;
 • studiul de fezabilitate;
 • analiza economico-financiară a unei afaceri;
 • analiza sectorială;
 • bugete de venituri şi cheltuieli;
 • analiza de risc şi sensitivitate;
 • alte documente: fişa de proiect, profil de companie, rapoarte anuale şi de activitate.

În general, înainte de a implementa o idee de business, se recomandă demararea unei cercetări ample. Pentru o mai bună înţelegere a beneficiilor pe care le pot aduce informaţiile obţinute din cercetări, vom detalia o serie de caracteristici specifice a două dintre instrumente de analiză.

Studiul de fezabilitate
Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei analize complexe din perspective economico-financiare, de marketing, comerciale, tehnice şi de management – a unui obiectiv de investiţii, privit ca un sistem dinamic şi deschis de producţie şi comercializare de bunuri şi/sau servicii, precum şi a factorilor angajaţi (capital, resurse umane, resurse materiale şi energetice), cu menţionarea aspectelor juridice definitorii, desfaşurată pe un anumit orizont de timp, luând în considerare inclusiv factorii de risc şi incertitudine.
Principalele componente ale unui studiu de fezabilitate, conform HG 28/2008 sunt:

A. Părţile scrise:
1. date generale;
2. date tehnice ale lucrării (analiza opţiunilor);
3. date privind forţa de muncă ocupată după realizarea investiţiei;
4. devizul general estimativ al investiţiei;
5. principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei;
6. finanţarea investiţiei;
7. avize şi acorduri.

B. Părţile desenate:
1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 – 1:5.000);
2. plan general (1:5.000 – 1:500);
3. planuri de arhitectură – planurile nivelurilor, faţade, vederi, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii.

Dacă sunteţi interesat de elaborarea unui studiu de fezabilitate, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail: florin.pop@primainvest.ro

ADVISORY

 • Contact

  PrimaInvest Capital Management
  Strada Mircea Eliade nr. 38 C
  RO-400364 Cluj-Napoca.

  Tel: +40 745 51 26 86.
  Fax: +40 364 81 48 33.
  E-mail: office@primainvest.ro